onsdag 28. januar 2009

Astronomiåret 2009
Astronomiåret 2009
er godt i gang og vil markeres i biblioteket utover i året.
I mens kan du lese noen av de nyere astronomibøkene.

Ingen kommentarer: